February 14, 2013

Blood & Honour Hellas B-Day!


Today, February 14, just a wonderful day!!
February 14 marks the 14 anniversary of the Blood and Honour Hellas
14 years of fighting for his life and for the right to be themselves, rather than impersonal mass. I sincerely congratulate the guys on this occasion, I wish only victories over the enemies of the nation and the race!
88!
 828!
Hail Hellas!
 Sieg Hail!

June 3, 2012

History of Rahvira

"Ռահվիրա" երաժշտական խումբը կազմավորվել է 2005 թ.` կիթառահար Տիգրանի և թմբկահար Գարեգինի կողմից: Շուտով նրանց միանում են Գևորգը (բաս-կիթառ) և վոկալիստ Գոռը, որը 2009-ին լքում է խումբը և նրան փոխարինման է գալիս Սիմոնը: 2010թ. լույս են տեսնում "Կոչ Արյաց" և "Սառը Պատերազմ" ձայնասկավառակները, իսկ 2011թ. լուս է տեսնում "Մեր Պայքարը" ձայնասկավառակը: 2011թ. Հոկտեմբերի 1-ին տեղի է ունենում "Ռահվիրա" խմբի մենահամերգը` "Մարտի Դաշտում" խորագրով: Սույն թվականին լույս է տեսնում "Մարտի Դաշտում" երգերի հավաքածուն:
  
Ներկայիս խմբի անդամներն են` 
Ոկալ - Սիմոն Շահմուրադյան
Գիթառ - Տիգրան Կարապետյան
Բաս գիթառ - Գևորգ Խաչատրյան
Հարվածային գործիքներ - Գարեգին Վաղարշակյան
 
Ռահվիրա - Կենդանի Համերգ
2005թ
 
 
Ռահվիրա - Կենդանի Համերգ
2006թ
 "Ռահվիրա" երաժշտական խմբի առաջին լույս տեսած ձայնասկավառակն է,  որն անվանվեց "Կոչ Արյաց", այն ձայնագրվեց  2010 թ.առաջին կեսին, բայց երաժշտական նյութը գրվել էր դեռ 2005 թ.: Ձայնասկավառակի մեջ տեղ են գտել հետևյալ ստեղծագործություները`
1.Նախաբան /Խոսքը Մեծին/
2.Ով Դու Արիական ...
3.Լեռ
4.Ի Գիտություն ...
5.Լռություն
6.Միայն Առաջ
7.Հաղթանակ
8.Վերջաբան/Արյաց Պար/
  
Ռահվիրա - Սառը Պատերազմ

  "Ռահվիրա" երաժշտական խմբի երկրորդ լույս տեսած ձայնասկավառակն է,  որն անվանվեց "Սառը Պատերազմ", այն ձայնագրվեց  2010 թ.երկրորդ կեսին, բայց երաժշտական նյութը գրվել էր դեռ 2008 թ.: Ձայնասկավառակի մեջ տեղ են գտել հետևյալ ստեղծագործություները`
1.Նախաբան /Մեծի Խորհրդով/
2.Թաղել Են Քեզ
3.Համերգ
4.Մահվան Սիմֆոնիա
5.Ոտքի Ելեք
6.Հավերժական Պատերազմ
7.Մենակ Ես
8.Վերջաբան /Հաղթական Պար/
 
Ռահվիրա - Մեր Պայքարը

"Ռահվիրա" երաժշտական խմբի երրորդ լույս տեսած ձայնասկավառակն է,  որն անվանվեց "Մեր Պայքարը", այն ձայնագրվեց  2010 թ.երկրորդ կեսին և լուս տեսավ 2011թ. սկզբին.: Ձայնասկավառակի մեջ տեղ են գտել հետևյալ ստեղծագործություները`

1.Նախաբան /Հայոց Վիշտը/
2.Ավարայր
3.Ես Ողջ Եմ
4.Երկաթակերտ
5.Լքված Սենյակ
6.Չուրանալ
7.Ղարաբաղ
8.Վերջաբան /Միշտ Հայ/
"Ռահվիրա" երաժշտական խմբի երգերի ժողովածուն լույս է տեսնում 2011թ. երկրորդ կեսին, որի մեջ տեղ են գտել հետևյալ երգերը`


1.Ով Դու Արիական ...
2.Լեռ
3.Թաղել Են Քեզ
4.Ոտքի Ելեք
5.Միայն Առաջ
6.Մենակ Ես
7.Լքված Սենյակ
8.Հավերժական Պատերազմ
9.Չուրանալ
10.Ղարաբաղ
11.Ավարայր
12.Հաղթանակ
13.Միշտ Հայ
 
Կենդանի Համերգ
Ռահվիրա - Մարտի Դաշտում
2011թ.
  

2011թ. Հոկտեմբերի 1-ին տեղի է ունենում "Ռահվիրա" երաժշտական խմբի համերգը "Մարտի Դաշտում " խորհագրով:
 

 
 Ռահվիրա - Լեռ
 
 
 Ռահվիրա - Միշտ Հայ

 


Ռահվիրա - Ավարայր

 


May 24, 2012

Folk Tribune - june 2012

The Folk Tribune is the official E-Zine of Volksfront International. It is free for download for personal reading only and any unauthorized distribution is prohibitted. Reprint is in whole or in part by any organization or business entity is expressly forbidden.
   Volksfront does not endorse the writings or opinions of individual authors. At times we may publish articles that we do not agree with, but that we feel provoke thought or dialogue on a particular subject matter. Articles on religion and politics are the opinions of the author alone. Volksfront does not make political endorsements and is a secular organization.

   No material herein should be construed as an endorsement of violence, illegal activity, terrorism or sedition. Volksfront International strongly discourages and refutes any of the above as a means to political and positive social change.Golden State Awake 2012


May 9, 2012

9 may - Day Exemptions from the azeri

The heroic liberation of Shoushi, a turning point in the Karabakh Self-Defense movement, was organized and carried out without the approval of Armenia's senior leadership, Karabakh War Veteran Arkady Ter-Tadeveosian told a press conference on Tuesday.
A veteran of the Karabakh Liberation mopvement, Ter-Tadevosian, also known by his comrades as “Comandos,” organized and executed the liberation of Shoushi from Azeri occupation.
But Armenia's leadership at the time didn't believe that the liberation of Shoushi would be possible, he explained. Outnumbered, outgunned and at a tactical disadvantage, Armenian freedom fighters under Ter-Tadevosian's command were charged with the duty of attacking an impregnable fortress.
“They knew that the operation, with the resources available to us at that time, could entail heavy human losses,” stressed Ter-Tadevosian. “Militarily, it's always easier to defend than it is to attack.”
The Liberation of the strategically vital mountain town was the first significant military victory during the Nagorno-Karabakh liberation movement. The Battle took place on May 9, 1992 and ending swiftly when Armenian forces captured and drove out the Azerbaijani occupying forces.
“The liberation of Shoushi was a question of life or death for us,” Ter-Tadevosian stressed.
After a hail of Azeri military bombardment from Shoushi had begun shelling Stepanakert, military commanders based in Karabakh began demanding that the Nagorno-Karabakh Defense Forces carry out the risky operation to liberate the town.
Due to its strategic position, Shoushi could be easily defended, making a direct attack impossible for the outnumbered Armenians. Ter-Tadevosian therefore devised a strategy of launching several diversionary attacks against the adjacent villages to draw the Azeri's out of Shoushi. Prior to the offensive Ter-Tatevosyan's forces had been concentrating an artillery barrage from several directions for several weeks in order to “soften up” the town's defenses. When the Azeri's had been drawn out, the Armenian forces encircled and cut off the town from further reinforcements.
“But the liberation of Shushi would not have been possible if it were not for the valor of our soldiers,” Ter-Tadevosian noted. “It was because of their determination that I finally applied to the then head of the Karabakh Defense Committee Serzh Sarkisian for permission to carry out the operation.”
Several days after the liberation, Armenian forces were able to liberate the Lachin corridor, connecting Karabakh to Armenia proper.
May 9 is celebrated in Armenia and the Nagorno-Karabakh Republic as the “The Day of the Nagorno-Karabakh Defense Army” and “The Day of Liberation of Shoushi.”